SÚŤAŽ O ZĽAVU 1.000 € JE UKONČENÁ

1. KOLO
11. 10. 2023 - 18. 10. 2023
2. KOLO
18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
3. KOLO
25. 10. 2023 - 1. 11. 2023
4. KOLO
1. 11. 2023 - 8. 11. 2023

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Súťaž o zľavový poukaz na výrobu nábytku v hodnote zľavy 1 000 € organizuje spoločnosť L&M interiér, s.r.o, ďalej len „Usporiadateľ“. Súťažiaci, ktorý vyhral v žrebovaní zľavový poukaz na zľavu 1 000 €, ďalej len „Výherca“, má nárok znížiť o túto hodnotu cenu objednávky od Usporiadateľa. O hodnotu zľavy 1 000 € s DPH bude znížená celková hodnota objednávky Výhercu s DPH, teda vrátane ceny za výrobu, dopravu aj montáž nábytku.
 2. Podmienkou uplatnenia tejto zľavy je celková hodnota objednávky Výhercu vyššia ako 5 000 € s DPH. Na objednávku nižšej hodnoty nie je možné zľavu uplatniť.
 3. Súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný, ako Výherca, má nárok na uplatnenie si zľavy 1 000 € jednorazovo, na jednu objednávku a v lehote jedného roka od dátumu žrebovania.
 4. Výherca zľavového poukazu má právo zľavový poukaz bezplatne darovať inej osobe, ak sám nemá možnosť poukaz využiť v lehote pre uplatnenie zľavy alebo nemôže dosiahnúť minimálnu hodnotu objednávky. O darovaní zľavového poukazu musí informovať usporiadateľa tejto súťaže a musí uviesť údaje o osobe, ktorej poukaz daroval.
 5. Osoba, ktorá získala zľavový poukaz od pôvodného výhercu darom má potom všetky práva a povinnosti ako Výherca. Lehota platnosti zľavového poukazu darovaním inej osobe nie je dotknutá a platí aj v tomto prípade jeden rok od dátumu žrebovania, rovnako ako platia aj podmienky pre uplatnenie zľavy.
 6. Obdarovaný môže darovať inej osobe zľavový poukaz len so súhlasom usporiadateľa súťaže.
 7. Zľavový poukaz nie je možné u Usporiadateľa speňažiť ani si nárokovať u Usporiadateľa jeho preplatenie alebo náhradu. Nie je možné zľavu rozdeliť na viac objednávok a ani nie je možné žiadať inú kompenzáciu od Usporiadateľa, ani v prípade ak nebol zľavový poukaz v lehote pre uplatnenie si nároku na zľavu uplatnený. Po uplynutí lehoty jeho platnosti, jeden rok od dátumu žrebovania, nie je zľava nárokovateľná. Zamestnanci spoločnosti L&M interiér sú z účasti na súťaži sú vylúčení.
 8. Súťažné otázky budú uverejňované na web stránke L&M interiér aj Facebook stránke L&M interiér. Zapojenie sa do súťaže o zľavový poukaz bude formou odpovedí len na web stránke L&M interiér v sekcii „SÚŤAŽ“ cez vstupný formulár.
 9. Súťažiaci musí do formuláru uviesť svoje meno, priezvisko, email, mesto a správne odpovede. Súťažiaci musí byť spôsobilý na právne úkony a mať viac než 18 rokov. Odoslaním týchto údajov súťažiaci súhlasí so spracúvaním svojich údajov pre účely marketingu a vyhodnotenia súťaže a súhlasí s podmienkami súťaže.
 10. Súťaž o zľavový poukaz má štyri kolá. V každom kole bude súťažiaci odpovedať na dve otázky o spoločnosti L&M interiér alebo s ňou súvisiace.
 11. Každé kolo začína v stredu o 19.00 hodine zverejnením súťažných otázok na Facebook stránke L&M interiér a web stránke L&M interiér.
 12. Súťažiaci majú čas sedem dní na zapojenie sa do aktuálne prebiehajúceho kola súťaže, odoslaním svojich údajov a odpovedí cez vstupný formulár na webstránke L&M interiér.
 13. Každé súťažné kolo končí sedem dní po uverejnení otázok aktuálneho kola. Po uplynutí tejto lehoty nie je možné odpovedať na otázky predošlého kola, ale len na otázky kola aktuálne prebiehajúceho
 14. Za platnú odpoveď súťažiaceho v každom kole je považovaný odoslaný formulár, ktorý má vyplnené všetky potrebné vstupné polia formulára a odpovede súťažiaceho na obidve otázky sú správne.
 15. Každý súťažiaci môže mať v žrebovacom osudí až štyri svoje správne odpovede, ak sa súťažiaci zapojil do všetkých štyroch kôl a v každom kole odpovedal správne na obidve súťažné otázky kola.
 16. Každý týždeň sa súťažiaci môže zapojiť len jeden krát. V každom kole súťažiaci môže mať len jednu platnú správnu odpoveď na otázky, ktorá postupuje do záverečného žrebovania o zľavový poukaz. Každá ďalšia odpoveď s rovnakým telefónnym číslom, mailovou adresou alebo menom bude systémom spracovania odpovedí hneď po odoslaní cez vstupný formulár vymazaná.
 17. Mená súťažiacich, ktorí odpovedali správne a postúpili v danom kole do záverečného žrebovania budú uverejnené na webstránke L&M interiér v sekcii „SÚŤAŽ“ v piatok, po skončení kola o 19.00 hodine. Mená súťažiacich budú anonymizované uverejnením len mena, iniciály priezvyska súťažiaceho a mesta. Ostatné údaje o súťažiacom zverejňované nebudú.
 18. Žrebovanie prebehne v priestoroch spoločnosti L&M interiér nasledujúcu stredu po skončení štvrtého kola. Žrebovanie Výhercu zľavového poukazu bude zdokumentované videom a tento záznam bude uverejnený.

Termíny priebehu súťaže:
1. kolo - začiatok: 11. 10. 2023
1. kolo - vyhodnotenie: 20. 10. 2023

2. kolo - začiatok: 18. 10. 2023
2. kolo - vyhodnotenie: 27. 10. 2023

3. kolo - začiatok: 25. 10. 2023
3. kolo - vyhodnotenie: 3. 11. 2023

4. kolo - začiatok: 1. 11. 2023
4. kolo - vyhodnotenie: 10. 11. 2023

Žrebovanie: 15. 11. 2023

Logo L&M interiér

Realizujeme zákazky po celom Slovensku aj v zahraničí
Sme partner pre architektov, dizajnérov aj koncových zákazníkov pretože kladieme dôraz na dôležité detaily. Sme dobrí práve v tom, čo nie je pre iných bežné. Nebojíme sa toho, s čím iní končia, do čoho sa väčšinou už nepúšťajú a skôr od toho zákazníka odhovárajú.

L&M interiér, s.r.o.
Cesta pod Bánošom 41/4
974 01 Kynceľová
Slovenská republika

Zobraziť na mape

Od 8.00 do 14.00 hod.:
0907 961 954

non-stop e-mail:
info@lminterier.eu

L&M interiér, s.r.o. | ©2024 All rights reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram