SÚŤAŽ O ZĽAVU 1.000 € + 5 x 500 € 
NÁBYTOK A BÝVANIE 2024

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Súťaž o jeden zľavový poukaz na výrobu nábytku v hodnote zľavy 1 000 € a päť poukazov na zľavu 500 € organizuje spoločnosť L&M interiér, s.r.o, ďalej len „Usporiadateľ“. Súťažiaci, ktorý vyhral v žrebovaní zľavový poukaz na zľavu 1 000 € alebo 500 €, ďalej len „Výherca“, má nárok znížiť o túto hodnotu cenu objednávky od Usporiadateľa. O hodnotu zľavy 1 000 € alebo 500 € s DPH bude znížená celková hodnota objednávky Výhercu s DPH, teda vrátane ceny za výrobu, dopravu aj montáž nábytku.
 2. Podmienkou uplatnenia tejto zľavy je celková hodnota objednávky Výhercu vyššia ako 5 000 € s DPH. Na objednávku nižšej hodnoty nie je možné zľavu uplatniť.
 3. Súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný, ako Výherca, má nárok na uplatnenie si zľavy 1 000 € alebo 500 € jednorazovo, na jednu objednávku a v lehote do 31. 12. 2024.
 4. Výherca zľavového poukazu má právo zľavový poukaz bezplatne darovať inej osobe, ak sám nemá možnosť poukaz využiť v lehote pre uplatnenie zľavy alebo nemôže dosiahnúť minimálnu hodnotu objednávky. O darovaní zľavového poukazu musí informovať usporiadateľa tejto súťaže a musí uviesť údaje o osobe, ktorej poukaz daroval.
 5. Osoba, ktorá získala zľavový poukaz od pôvodného výhercu darom má potom všetky práva a povinnosti ako Výherca. Lehota platnosti zľavového poukazu darovaním inej osobe nie je dotknutá a platí aj v tomto prípade do 31. 12. 2024, rovnako ako platia aj podmienky pre uplatnenie zľavy.
 6. Obdarovaný môže darovať inej osobe zľavový poukaz len so súhlasom usporiadateľa súťaže.
 7. Zľavový poukaz nie je možné u Usporiadateľa speňažiť ani si nárokovať u Usporiadateľa jeho preplatenie alebo náhradu. Nie je možné zľavu rozdeliť na viac objednávok a ani nie je možné žiadať inú kompenzáciu od Usporiadateľa, ani v prípade ak nebol zľavový poukaz v lehote pre uplatnenie si nároku na zľavu uplatnený. Po uplynutí lehoty jeho platnosti, do 31. 12. 2024, nie je zľava nárokovateľná. Zamestnanci spoločnosti L&M interiér sú z účasti na súťaži sú vylúčení.
 8. Zapojenie sa do súťaže o zľavové poukazy je možné len účasťou súťažiaceho na výstave NÁBYTOK A BÝVANIE 2024 a požiadaním personálu Usporiadateľa v jeho expozícii o vstupný kód.
 9. Súťaž začína otvorením výstavy NÁBYTOK A BÝVANIE 2024, 24. 4. 2024 o 9.30 hod. a končí sa ukončením výstavy 28. 4. 2024 o 17.00 hod.
 10. Po obdržaní vstupného kódu môže Súťažiaci v lehote do 1. 5. 2024, do 23.59 hod. do vstupného formuláru na webstránke Usporiadateľa uviesť svoje meno, priezvisko, email, mesto a vstupný kód. Po tomto termíne bude vstupný formulár neaktívny. Súťažiaci musí byť spôsobilý na právne úkony a mať viac než 18 rokov. Odoslaním týchto údajov súťažiaci súhlasí so spracúvaním svojich údajov pre účely marketingu a vyhodnotenia súťaže a súhlasí s podmienkami súťaže. 
 11. Každá osoba, ktorá požiada personál Usporiadateľa obdrží len jeden vstupný kód. Usporiadateľ nevydá vstupný kód osobe, ktorá oň požiadala aj pre inú osobu, ktorá nie je návštevníkom výstavy. 
 12. Duplicitné prihlášky do Súťaže s rovnakým vstupným kódom budú systémom spracovania hneď po odoslaní formulára vymazané. Zo systému budú vymazané aj prihlášky so zle zadaným alebo vymysleným vstupným kódom.
 13. Kumulovanie výhier/zliav na jednu objednávku, viacerými osobami alebo viacnásobným vyžrebovaním je vylúčené. Ak dvojica alebo rodina bude vyžrebovaná viac krát, zľavu môžu aplikovať len jeden krát na objednávku. Ak sa pri žrebovaní vyžrebuje rovnaký Výherca aj druhý krát, druhá výhra už neplatí a žrebuje sa ďalší Výherca.
 14. Žrebovanie Výhercov prebehne v priestoroch spoločnosti L&M interiér 9. 5. 2024. Žrebovanie Výhercov zľavového poukazu bude zdokumentované videom a tento záznam bude uverejnený s menami Výhercov 10. 5. 2024 o 19.00 hod. na Facebook stránke Usporiadateľa.
Logo L&M interiér

Realizujeme zákazky po celom Slovensku aj v zahraničí
Sme partner pre architektov, dizajnérov aj koncových zákazníkov pretože kladieme dôraz na dôležité detaily. Sme dobrí práve v tom, čo nie je pre iných bežné. Nebojíme sa toho, s čím iní končia, do čoho sa väčšinou už nepúšťajú a skôr od toho zákazníka odhovárajú.

L&M interiér, s.r.o.
Cesta pod Bánošom 41/4
974 01 Kynceľová
Slovenská republika

Zobraziť na mape

Od 8.00 do 14.00 hod.:
0907 961 954

non-stop e-mail:
info@lminterier.eu

L&M interiér, s.r.o. | ©2024 All rights reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram